Sinh nhật TM Wine

TEAM BUILDING

Sinh nhật TM Wine

TEAM BUILDING

GIẢI GOLF TÂN SƠN NHẤT

GIẢI GOLF TÂN SƠN NHẤT

HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

COMPANY TRIP 2021

Company trip 2021 của tập thể nhân viên công ty rượu vang TM Wine
TM Wine - Company trip 2021
TM Wine - Company trip 2021
TM Wine - Company trip 2021

CHÀO MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

TM Wine - Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
TM Wine - Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
TM Wine - Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
TM Wine - Hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

HOẠT ĐỘNG GIÁNG SINH

TM Wine - Văn hóa doanh nghiệp
TM Wine - Văn hóa doanh nghiệp
TM Wine - Văn hóa doanh nghiệp
TM Wine - Văn hóa doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG GIÁNG SINH

TM Wine - Văn hóa doanh nghiệp
TM Wine - Văn hóa doanh nghiệp
TM Wine - Văn hóa doanh nghiệp
TM Wine - Văn hóa doanh nghiệp

SINH NHẬT CBNV

TM Wine - Mừng sinh nhật CBNV
TM Wine - Mừng sinh nhật CBNV
TM Wine - Mừng sinh nhật CBNV
TM Wine - Mừng sinh nhật CBNV

TEAM BUILDING

TM Wine - Hoạt động team building sôi nổi
TM Wine - Hoạt động team building sôi nổi
TM Wine - Hoạt động team building sôi nổi
TM Wine - Hoạt động team building sôi nổi

TEAM BUILDING

TM Wine - Hoạt động team building sôi nổi
TM Wine - Hoạt động team building sôi nổi
TM Wine - Hoạt động team building sôi nổi
TM Wine - Hoạt động team building sôi nổi

VUI HỘI TRĂNG RẰM

TM Wine -Vui hội trăng rằm
TM Wine -Vui hội trăng rằm
TM Wine -Vui hội trăng rằm
TM Wine -Vui hội trăng rằm