Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Vang đỏ Ý 125 Primitivo Del Salento IGP  × 1 695,000
Tạm tính 695,000
Tổng 695,000
  • Chủ Tài Khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TM WINE VIỆT NAM
    Số Tài Khoản : 1011181116868
    Tại Ngân Hàng: Ngân hàng Quân đội (MB Bank)
    Chi Nhánh: Cộng Hòa – TP. HCM

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong chính sách riêng tư.